Đã chọn


Thuộc tính


Thể loại


Trạng thái


Nội dung 18+


Số lượng chương

Ngự Nữ Tâm Kinh

Sắc Hiệp Kiếm Hiệp

Truyện Ngự Nữ Tâm Kinh là bộ sắc hiệp nặng điển hình, main là loại ăn…

0 427011

Tiên Cung

Tiên Hiệp

Truyện Tiên Cung thuộc thể loại truyện tiên hiệp của lão Đả Nhãn. Truyện ra hơn…

0 10799

Hồng Hoang Chi Nguyên Thủy Cổ Xà

Huyền Ảo Tiên Hiệp Harem Hệ Thống

Truyện Hồng Hoang Chi Nguyên Thủy Cổ Xà thuộc thể loại tiên hiệp hay + hệ…

0 60856

Nương Tử Là Tuyệt Thế Cao Thủ

Huyền Ảo Dị Giới

Giới thiệu truyện huyền ảo Nương Tử Là Tuyệt Thế Cao Thủ Full. Lời nói đầu:…

0 4546

Huyền Huyễn: Ta Hệ Thống Treo Máy Một Tỷ Năm

Huyền Ảo Hệ Thống

Truyện Huyền Huyễn: Ta hệ thống treo máy một tỷ năm thuộc thể loại truyện hệ…

0 8763

Trọng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần

Võng Du

Bộ truyện võng du cực kỳ hay: Trọng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần của lão…

0 26147

Dị Năng Tiểu Thần Nông

Tiên Hiệp Harem Đô Thị

Truyện Dị Năng Tiểu Thần Nông thuộc thể loại đô thi tiên hiệp hay 2020. Giới…

0 31045

Hồng Hoang: Ta Ngả Bài, Ta Là Thông Thiên Thánh Nhân

Tiên Hiệp

Truyện Hồng Hoang: Ta ngả bài, ta là Thông Thiên Thánh Nhân thuộc thể loai truyện…

0 10843

Vô Địch Kiếm Vực

Huyền Ảo Harem

Bạn đang đọc truyện Vô Địch Kiếm Vực do dịch giả Smiley. Truyện này main khá…

0 93952

Kiếm Đạo Đệ Nhất Tiên

Huyền Ảo Kiếm Hiệp

Kiếm Đạo Đệ Nhất Tiên là truyện kiếm tu hay. Main chính sát phạt - 1…

0 13843