Lâm Động: “Ta làm Võ Tổ, trấn áp một thế, quét ngang vạn cổ!”
Truyện này main 5 vợ nhé.

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

  • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
Xiaolin Avatar

Xiaolin

Level: 3
    926
    1,268,247
    1,075,939