Thiên Kiêu mọc như rừng, yêu nghiệt như mưa, sáng chói thịnh thế, có ta Tần Xuyên… Đủ rồi!

*Cảnh Giới : Khai Khiếu Cảnh, Tụ Khí Cảnh, Dung Linh cảnh,Chân Vũ Cảnh, Chân Nguyên cảnh, Chân Huyền Cảnh!

*Truyện sát phạt.mấy chương đầu đã đồ sát cả đám.đảm bảo chất

Mới nhất
8 tháng trước

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

  • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
Xiaolin Avatar

Xiaolin

Level: 3
    926
    1,268,247
    1,075,939