Giới thiệu truyện Tu Luyện Dựa Vào Chơi Game: Truyện thể loại game online khá hay hay cho các bạn.

Cảnh Giới nâng lên quá chậm.

Nhiều xoạt mấy cái phó bản là có thể thăng cấp.

Cần Luyện Đan Luyện Khí kỹ thuật.

Thu được Luyện Đan Sư, Luyện Khí Sư chức danh chính là làm được dễ dàng.

Thần Khí, Thần Công, Thần Bảo.

Xoạt xoạt BOSS, ung dung thu được.

Game nhất thời thoải mái, vẫn game vẫn thoải mái.
===
Cảnh Giới trong truyện Tu Luyện Dựa Vào Chơi Game:
Võ Đạo Cảnh
1/Nhục Thần Cảnh
2/Kinh Mạch
3/Tạng Huyết
4/Luyện Lực
5/Hô Hấp
6/Nội Tráng
7/Cương Nhu
8/Thần Tư
9/Thiên Nhân ( Mượn Thiên Địa Chi Lực )

Thượng Nhân = Tu Sĩ
1/Luyện Khí Cảnh
2/Khai Nguyên Cảnh
3/Chân Vũ Cảnh
4/Linh Thần Cảnh
5/Niết Bàn Cảnh
6/Pháp Tướng Cảnh
7/Huyền Môn Cảnh
8/Đoạt Mệnh Cảnh
9/Đại Thừa Cảnh

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
Xiaolin Avatar

Xiaolin

Level: 3
  1,353
  1,597,990
  11,179,018
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.