Truyện Trọng Sinh Chi Sát Lục Tung Hoành thuộc thể loại đô thị tu tiên. Main bá nhưng không ngựa giống – chỉ chung tình 1 em.

Giơi thiệu truyện Trọng Sinh Chi Sát Lục Tung Hoành:
Đệ cửu trọng vũ trụ Ma Quân Vân Phàm đạt được thượng cổ tuyệt thế công pháp Cửu Thiên Huyền Kinh sau đó bị đuổi giết mấy trăm năm, cuối cùng bị cái gọi là chính đạo nhân sĩ hợp lực đánh chết Vu đến Tiên Đài, không nghĩ đến đây không phải là kết thúc, mà là bắt đầu.

Ma Quân Vân Phàm trọng sinh đến đệ nhất trọng vũ trụ trên địa cầu, tu luyện Cửu Thiên Huyền Kinh, tung hoành địa cầu, phật cản giết phật, thần cản giết thần, từ đệ nhất trọng vũ trụ một mực giết tới đệ cửu trọng vũ trụ, để cho ban đầu truy sát mình những cái chính đạo nhân sĩ kia, nợ máu trả bằng máu.

☆ Main bá , không ngựa giống ☆

Cảnh giới trong truyện Trọng Sinh Chi Sát Lục Tung Hoành
Cửu Thiên Huyền Kinh quyển thứ nhất là Đoán Thể Quyển, chia ra làm rèn da, Đoán Cốt, rèn gân, rèn máu, rèn huyệt, rèn ngũ tạng, rèn giác quan thứ sáu, thông qua đây Đoán Thể Quyển, tạo ra Cửu Thiên Huyền Thể, đạt đến cảnh giới Tiên Thiên.

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
Xiaolin Avatar

Xiaolin

Level: 3
  1,321
  1,511,130
  11,153,708
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.