Giới thiệu Tịch Diệt Vạn Thừa Full:
Đường cầu Trường Sinh, đăng đỉnh chư thiên; Sáng muôn đời thành tựu, truyền bất hủ đạo thống.

Đàm Vị Nhiên chỉ hỏi: Trường Sinh làm gì, không bằng Tịch Diệt.

Sau đó, tru sát chúng sinh, Tịch Diệt vạn thừa!

Cảnh giới: Nhân Quan. Thông Huyền. Quan Vi. Ngự Khí. Bão Chân. Linh Du. Thần Chiếu. Phá Hư. Độ Ách. Dao Đài. Thần Kiếp.

– Tags: Tịch Diệt Vạn Thừa Full, Tịch Diệt Vạn Thừa botruyen.

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

  • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
Xiaolin Avatar

Xiaolin

Level: 3
    926
    1,266,105
    1,075,939