“Làm một Thượng Đế, các em đầu tiên phải học cách như thế nào cho mình tăng thêm thánh quang đặc biệt, Lilith em biểu diễn một lượt cho mọi người thấy đi.”
“Thưa Lão Sư, em là Hắc Ám thần tộc không buông cho thánh quang!”
“Em là Hắc Ám thần tộc đến Quang Minh Hệ Thần học viện chúng ta làm cái gì?!”
“Mấy người là Quang Minh Hệ Thần học viện thế nhất định ghi danh ta, Hắc Ám thần tộc làm cái gì?!”
=============
Dịch&Edit: Eiwp & Quicktrans

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
Eiwp333 Avatar

Eiwp333

Level: 3
  2
  1
  26
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.