Hội chiêu đãi ký giả thượng,

“Dương Hạo ca, ngươi đối với kiếm tiền thấy thế nào?”

“Ta không thích kiếm tiền, từ ta có tiền lúc sau, ta đối với tiền thứ này từ trước đến nay đều là không có cảm giác!”

Phóng viên cố nén cười tiếp tục hỏi đến, “Vậy ngươi đối một trăm triệu tiểu mục tiêu thấy thế nào?”

“Một trăm triệu tiểu mục tiêu…… Ngạch, mục tiêu của ta là trước hoa hắn cái mấy trăm trăm triệu lại nói!”

Phóng viên khóe miệng run rẩy, “Kia ngài thích cái gì?”

“Ăn cơm, ngủ, đậu khuê nữ lâu!”

Mới nhất
3 tuần trước

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
 Avatar

Level: 3
  872
  619
  0
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.