Truyện Thiên Vực Thương Khung khá hay (Cùng tác Dị thế tà quân, lăng thiên truyền thuyết,…)

Cười tận anh hùng thiên hạ, vũ nội ta vì quân chủ!

Vạn thủy thiên sơn, ta là tối cao; Bát Hoang Lục Hợp, duy ngã xưng hùng!

Ta muốn vũ phong vân, lăng thiên hạ, đạp Thiên Vực, đăng thương khung! Ai có thể tranh phong ? !

Chư quân có thể nguyện theo giúp ta, sóng vai lăng thiên hạ, quỳnh tiêu phong vân vũ, chinh chiến cái này Thiên Vực Thương Khung ? !

Danh sách vợ main trong truyện Thiên vực thương khung: Huyền Băng, Tô Dạ Nguyệt, Văn Nhân Sở Sở, Quân Ứng Liên, Nguyệt Sương Nguyệt Hàn, Băng Tâm Nguyệt

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
Xiaolin Avatar

Xiaolin

Level: 3
  1,354
  1,647,264
  11,179,038
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.