Truyện Thần Hoàng Full thuộc thể loại tiên hiệp hay. Ai thích thể loại nhiều vợ – hệ thống tu luyện và map rộng thì nhảy hố ngay.

Giới thiệu truyện Thần Hoàng:
Tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, Tông Thủ phát hiện mình đã xuyên việt đến 13 vạn năm về trước, là thời đại Thần Hoàng xuất thế. Thần Hoàng là gì? Thần Hoàng chính là vô địch vũ nội lục hợp bát hoang, là chi chủ trăm vạn thế giới trong mười phương! Với thân thể suy nhược, ở cái thế giới anh kiệt xuất hiện lớp lớp, huyết tinh vô tình, Tông Thủ phải giãy dụa chìm nổi để rồi ngạo thị chúng sinh!

– Truyện có kết cấu tốt, khá logic, hệ thống tu luyện rõ ràng, ai đã từng đọc Quân Lâm Thiên Hạ của lão Khai Hoang thì cũng hiểu rõ bút lực của Khai Hoang Thần “kỳ ảo nhưng đầy logic” đến mức độ nào.

Cấp bậc tu luyện: Võ Tu: Võ Sĩ, Võ Sư, Bí Võ Sư, Tiên Thiên Võ Sư, Võ Tông, Huyền Vũ Tông, Thiên Vị Võ Tông, Võ Tôn, Linh Võ Tôn. – Linh Sư: Định Thần, Quan Hồn, Dưỡng Linh, Xuất Khiếu, Dạ Du, Hoàn Dương, Nhật Du, Tố Thể, Chân Hình

Vợ
1. Hiên viên y nhân
2. Khổng Dao – vô song đốc soái
Thiếp :
1. Tông nhược thủy
2. Tố sơ tuyết
Tình 1 đêm
1. Tịnh thế Âm phật – Tịnh Âm
2. Tô tiểu tiểu – thánh nữ ma giáo

*****Hệ Thống Tu Luyện*****
TU SĨ ( 2 Hệ Thống ):
+ Hệ Thống Võ Đạo ( Võ Tu ):
1-Thân Luân Cửu Mạch ( Thân Cảnh ):
– Võ Sĩ ( Nhất Giai ): Nhất Mạch ( Thai Luân ) — Nhị Mạch ( Tức Luân ) — Tam Mạch ( Tủy Luân )
– Võ Sư ( Nhị Giai ): Tứ Mạch ( Cốt Luân ) — Ngũ Mạch ( Huyết Luân ) — Lục Mạch ( Trí Luân )
– Bí Võ Sư ( Tam Giai ): Thất Mạch ( Tạng Luân ) — Bát Mạch ( Phủ Luân ) — Cửu Mạch ( Ngoại Luân )
2-Địa Luân Cửu Mạch ( Địa Cảnh ):
– Tiên Thiên Võ Sư ( Tứ Giai ): Nhất Mạch ( Sơ Mạch ) — Nhị Mạch — Tam Mạch
– Võ Tông ( Ngũ Giai ): Tứ Mạch — Ngũ Mạch — Lục Mạch
– Huyền Võ Tông ( Lục Giai ): Thất Mạch — Bát Mạch — Cửu Mạch
3-Thiên Luân Cửu Mạch ( Thiên Cảnh ):
– Thiên Vị Võ Tông ( Thất Giai ): Nhất Mạch ( Sơ Mạch ) — Nhị Mạch — Tam Mạch
– Võ Tôn ( Bát Giai ): Tứ Mạch — Ngũ Mạch — Lục Mạch
– Linh Võ Tôn ( Cửu Giai ): Thất Mạch — Bát Mạch — Cửu Mạch
3.5-Chuẩn Linh Cảnh

+ Hệ Thống Linh Sư ( Linh Tu ):
1-Thông Linh Kỳ ( Thân Cảnh ):
– Định Thần Cảnh ( Nhất Giai )
– Quan Hồn Cảnh ( Nhị Giai )
– Dưỡng Linh Cảnh ( Tam Giai )
2-Ngự Khí Kỳ ( Địa Cảnh ):
– Xuất Khiếu Cảnh ( Tứ Giai ): 0 Chân Phù —-> 3 Chân Phù
– Dạ Du Cảnh ( Ngũ Giai ): 4 Chân Phù —-> 6 Chân Phù
– Hoàn Dương Cảnh ( Lục Giai ): 7 Chân Phù —-> 9 Chân Phù ( Đỉnh Phong )
— Ngưng Tụ Thêm Chân Phù: 10 Chân Phù —-> 18 Chân Phù ( MAX )
3-Khống Linh Kỳ ( Thiên Cảnh ):
– Nhật Du Cảnh ( Thất Giai ): 0 Thiên Phù —-> 3 Thiên Phù