Tây Du Chi Đại Giải Trí Gia – Chương 2. Cảm nghĩ – Botruyen.com

Tây Du Chi Đại Giải Trí Gia

Tây Du Chi Đại Giải Trí Gia - Chương 2. Cảm nghĩ

Quyển sách này viết đến bây giờ triệt để kết thúc, cuối cùng một năm rưỡi, số lượng từ hai trăm vạn.

Đây là Thanh Phong thứ một quyển sách, hai trăm vạn chữ với ta mà nói rất không dễ dàng, năm ngoái cái gì cũng đều không hiểu ta một đầu tiến đụng vào văn học mạng vòng, đang biên tập cùng các ngươi duy trì dưới lảo đảo nghiêng ngã tiến lên, trong lúc đó cũng có đả kích, có một đoạn thời gian ta cũng không dám nhìn chỗ bình luận truyện, cũng may đều gắng gượng qua tới.

Cám ơn các ngươi ủng hộ cũng tạ ơn biên tập Bắc Hà trợ giúp, chúng ta hạ quyển sách gặp lại.

Gặp lại Thanh Nhã tỷ, gặp lại nữ nhi Nha Nha, trong lúc nhất thời trong lòng bách vị tạp trần!