Một thanh niên xuyên không xang thế giới khác có khả năng thôi niên người khác kể cả thần

truyện sắc nặng

LƯU Ý : có sai sót hay bất cập gì thì bình luận dưới là được mà không thích thì out

Mới nhất
6 ngày trước

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
 Avatar

Level: 3
  208
  599
  0
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.