Đọc truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng trên web Botruyen.com. Đây là bộ truyện rất hay. Main có khoảng 2 – 3 vợ gì đó.

Nhất niệm thành thương hải
nhất niệm hóa ruộng dâu
nhất niệm chém ngàn ma
nhất niệm tru vạn tiên. duy ta niệm… vĩnh hằng.
Nhất Niệm Vĩnh Hằng là một bộ truyện mới của đại thần Nhĩ Căn văn phong khá khác, rất hài hước =)))

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

  • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!