Nhật Ký Crush Bạn Cùng Bàn – Chương 132 – Botruyen.com

Nhật Ký Crush Bạn Cùng Bàn

Nhật Ký Crush Bạn Cùng Bàn - Chương 132

Cậu ấy đến với mình vào một ngày đẹp trời tháng chín.

Quyển nhật ký này, vì có cậu ấy mà tồn tại. Nay cậu ấy biến mất rồi, mình cũng nên chấm dứt đi thôi.:)

Chấm dứt cũng vào một ngày tháng chín đẹp trời…