Kiếm Đạo Đệ Nhất Tiên là truyện kiếm tu hay. Main chính sát phạt – 1 người 1 kiếm,… rất đáng đọc.

Giới thiệu Kiếm Đạo Đệ Nhất Tiên:
Ta là vạn cổ nhân gian một vị kiếm tu, chư thiên phía trên đệ nhất tiên!

-Cảnh giới:
+Thuế Phàm: Bàn Huyết cảnh, Tụ Khí cảnh, Dưỡng Lô cảnh, Vô Lậu cảnh.

– Tags: Kiếm Đạo Đệ Nhất Tiên, Kiếm Đạo Đệ Nhất Tiên bộ truyện

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

  • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!