Truyện Khoái Xuyên: Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công thuộc thể loại hệ thông + ngôn tình hay với hơn 6k chương :v

Giới thiệu Khoái Xuyên: Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công:
Hệ thống: “Chúc mừng ký chủ, tay xé bạch liên hoa +10086, vinh hoạch hủy đi CP tay thiện nghệ danh hiệu.”

Cố Thiển Vũ: “……”

Hệ thống: “Chúc mừng ký chủ, vả mặt tâm cơ biểu +10086, vinh hoạch hủy đi CP tiểu dũng sĩ danh hiệu.”

Cố Thiển Vũ: “……”.

Hệ thống: “Chúc mừng ký chủ, ngược tra +10086, vinh hoạch hủy đi CP không ngã tiểu kim thương danh hiệu.”

Cố Thiển Vũ: “……”

Hệ thống tỏ vẻ, luôn có điêu dân muốn hại nhà của chúng ta Thiển Vũ, hừ.

P/S: khuyến cáo các đạo hữu nên đọc từ 300c trở đi, trước đó thật sự rất phế, sau thì sảng vô cùng ^^

Tags: Khoái Xuyên Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công full

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
Xiaolin Avatar

Xiaolin

Level: 3
  1,320
  1,502,177
  11,153,658
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.