Bạn đang đọc Hack Nào Overlord ( Mới Bản ) thể loại sắc hiệp được sáng tác bởi Ác Long trên web đọc truyện online. Được update sư tầm từ nhiều nguồn mỗi ngày.

Giới thiệu truyện Hack Nào Overlord ( Mới Bản )

( Bản Truyện Đã Chỉnh Sửa ) ……..

Tại nơi Main Xuyên qua là nơi quyền lực thống trị .Tại bị trị hay làm kẻ thống nhất trị lạc .

Đời trước đó Hắn là Hack và đời này Hắn Mãi là Hack .

Tại xuyên qua hắn và mẹ mình làm cái gì ?

” con không ….nhẹ chút ,” mẹ Rên lên…

Hắn không màng đến chủng tộc ,. tạo harem phi chủng tộc , chăn nuôi người ,.

Truyền kì hắn để lại làm người đời khán phục ,sợ hãi .

Dòng máu sai bảo Hắn Thống Trị Tất Cả…

……..

Nội dung truyện sẽ có đổi mới . Sẽ chắc tay hơn .

Chú ý : Quyển phần 1 Thế giới thực + game .

Quyển phần 2 Tiến vào Overlord .

Mới nhất
1 tháng trước

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
 Avatar

Level: 3
  867
  599
  0
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.