Ai nói gà gáy cẩu đạo không phải bản lĩnh?

Bộ đội đặc chủng Triệu Thanh, chính là dựa vào này nhất chiêu, tới tam quốc dốc sức làm một cái đại đại giang sơn!

Đạo binh mã, đạo thành trì, đạo nhân tài, đạo giang sơn! Cuối cùng đương nhiên cũng muốn tới cái trộm ngọc trộm hương ~

Mới nhất
2 tuần trước

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
 Avatar

Level: 3
  867
  599
  0
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.