Đô thị vô địch tà y tóm tắt: ( thu phí tinh phẩm, cường giả đột kích ) quốc tế ngầm thế lực đứng đầu ám dạ vương giả, thiên cổ khó gặp tu luyện thiên tài, tự ngộ Hiên Viên thần long quyết về sau, tu vi bạo trướng nhưng cũng khó có thể đột phá một tầng bình cảnh.

Lão nhân bấm tay tính toán, ngươi cơ duyên ở dưới chân núi!

Lâm tịch ngẩn ra, thiếu chút nữa nước mắt băng: Nhiều năm như vậy, ngươi rốt cuộc nói ra những lời này.

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
 Avatar

Level: 3
  872
  619
  0
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.