Bị ngàn năm trước tu tiên cường giả đoạt xá, lại may mắn phản đoạt, Tần triệt một tay chấp tu tiên thuật, một tay chấp y thuật, đạp biến Thần Châu tìm cha mẹ, ôm đến mấy cái mỹ nhân về, chiến tu võ giả, chiến hắc ám thế lực chuyện xưa…. Dễ xem tiểu thuyết trước tiên cung cấp bần tăng không ăn thịt tác phẩm 《 đô thị tu tiên cuồng y 》 mới nhất chương, miễn phí ở tuyến toàn văn đọc, vô pop-up quảng cáo quấy nhiễu, cũng cung cấp đô thị tu tiên cuồng y txt toàn tập tinh giáo điện tử thư hoàn chỉnh bản download phục vụ.

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
 Avatar

Level: 3
  987
  619
  0
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.