Tạ hiểu hiên được đến một bút kếch xù tài phú, đến từ một trăm nhiều năm sau chính mình.

Còn có một cái bên người tiên linh quản gia, có thể hợp thành các loại linh đan diệu dược cùng pháp khí trang bị, trợ giúp chính mình nhanh chóng biến cường, lưu bay lên!

Phú nhị đại tính cái gì, quan nhị đại tính cái gì, bất quá là ỷ vào cha cấp lực.

Ca là ỷ vào chính mình cấp lực, chính mình tiền chính mình làm chủ!

Trước định cái tiểu mục tiêu, ca muốn một giây trở thành thế giới nhà giàu số một, cộng thêm một đài mỹ nữ thu hoạch cơ!

Mới nhất
4 tuần trước

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
 Avatar

Level: 3
  872
  619
  0
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.