Tám trăm năm trước, tiêu dao đi ra địa cầu, trở thành một người Nguyên Anh cường giả. Tám trăm năm sau, tiêu dao bị hại, làm cho Nguyên Anh rách nát, thân vẫn đạo tiêu. Lúc này đây, ta muốn cho những cái đó đã từng thương tổn quá ta người, trả giá gấp trăm lần đại giới,

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
 Avatar

Level: 3
  872
  619
  0
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.