Một siêu phẩm Huyền ảo tên truyện Di Động Tàng Kinh Các. Truyện cực hay đi đâu cũng thấy gái nhưng hết truyện vẫn kiếp xử nam :))
Giới Sát nói: Trên đời này có hưởng vô cùng phúc, không có bị không được tội, bao nhiêu khổ ngươi muốn ăn, bao nhiêu đắc tội ngươi chịu lấy, chỉ cần chịu chịu khổ chịu tội, ngày tốt lành sẽ đến đây.

Bạch Thần nói: Ta muốn xe hơi, phòng ở, muội tử, tiền giấy, cộng thêm ngày tốt lành, thật sự có thể chứ?

Đọc truyện Di Động Tàng Kinh Các vui vẻ nhé.

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

  • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!