Truyện Chung Cực Cao Thủ Full thể loại đô thị, truyện nhiều vợ. Đọc giải trí khá oke.

Hắn là siêu cấp Binh Vương, hắn cũng là Ám Ảnh sát thủ!

Biết y thuật, chuyên trị bộ ngực phát dục không tốt…

Hội thôi miên, điều giáo các lộ tuyệt sắc mỹ nữ…

Giẫm hoàn khố, diệt Hắc Bang, chỉ vì chế tạo thuộc về mình mỹ nữ Đế Quốc!

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

  • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!