Chào các bác, các thìm Vozer, trước tiên tôi xin lỗi mọi người vì phải nói lời sau đây. Tôi sẽ DỪNG viết Hồi Ký : Nàng Heo Nái. Lý do : Vì tôi đang mang 1 trách nhiệm mới với người con gái đã yêu thương tôi. Quá khứ nhớ đã đủ rồi..nó lẽ ra nên dừng lại trước Tết 2016. Xin lỗi và chúc mọi người trẻ tuổi, các bác các thím công việc tốt,có được tình yêu chân thành. Thân ái và Quyết thằng !

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
 Avatar

Level: 3
  872
  619
  0
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.