Chỉ có 2 chữ “truyện tiên hiệp hay” nói về Chấp Chưởng Thiên Kiếp:
Thiên kiếp về ta quản, không muốn chết chớ chọc ta!

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
Xiaolin Avatar

Xiaolin

Level: 3
  1,321
  1,512,685
  11,153,708
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.