Bạn đang đọc Bên Người Tiên Vương thể loại tiện hiệp được sáng tác bởi Hà Lan Tiên Đậu trên web đọc truyện online. Được update sư tầm từ nhiều nguồn mỗi ngày.

Giới thiệu truyện Bên Người Tiên Vương

Một thế hệ tiên vương Tần thăng bị đàn tiên vây công, tự bạo nguyên thần mà chết, chính là hắn vẫn chưa chân chính chết đi, linh hồn của hắn một lần nữa về tới địa cầu thân thể thượng, lần thứ hai trọng sinh! Này một đời, Tần thăng huề thượng cổ Thần Khí khóa thần tháp cùng với tu tiên luyện đan tri thức trở về đô thị, biên liêu muội biên tu luyện biên kiếm tiền, sinh hoạt nhạc vô biên. Ai dám ngôn không phục? Bổn tiên vương phi một cái tát chụp chết hắn không thể!

Mới nhất
1 tháng trước

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
 Avatar

Level: 3
  872
  619
  0
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.