Bạn đang đọc huyền ảo được sáng tác bởi lão nam trên web đọc truyện online. Được update sư tầm từ nhiều nguồn mỗi ngày.

Giới thiệu truyện Bắt Đầu Đánh Dấu Cửu Chuyển Huyền Công
【 sướng rên vô địch lưu 】

Xuyên qua là Đại Chu lục hoàng tử, lại bởi vì tư thông yêu nữ bị cầm tù lãnh cung, mở ra đánh dấu tăng phúc hệ thống, bắt đầu thu hoạch được Cửu Chuyển Huyền Công.

Tại Trấn Ma tháp đánh dấu, thu hoạch được Đại Uy Thiên Long, tăng phúc là Như Lai Thần Chưởng!

Tại Hóa Linh trì đánh dấu, thu hoạch được Hoang Cổ Thánh Thể, tăng phúc là Hỗn Độn Thánh Thể!

Tại Vạn Kiếm trủng đánh dấu, thu hoạch được Thiên Huyền Kiếm thuật, tăng phúc là Thánh Linh Kiếm Pháp!

Tô Vũ vốn cho là mình có thể như vậy yên lặng đánh dấu, cho đến cả thế gian vô địch.

Cái này một ngày, yêu ma đại quân đánh vào Chu quốc cảnh nội, sinh linh đồ thán.

Thái Tử bỏ mình, Chu Hoàng đào vong, đại hạ tương khuynh!

Hung uy ngập trời Yêu Vương, một đường giết tiến vào Hoàng cung, thẳng đến gặp ngay tại xâu nướng Tô Vũ

Mới nhất
6 ngày trước

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
 Avatar

Level: 3
  208
  599
  0
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.