Bạn đang đọc ngôn tình sắc được sáng tác bởi Gió Thổi Lá Bay trên web đọc truyện online. Được update sư tầm từ nhiều nguồn mỗi ngày.

Giới thiệu truyện Anh Hùng
Thể loại: tiên hiệp, sắc hiệp, huyền huyễn, 

Trong truyện tác giả nêu lên một số địa điểm và nhân vật lịch sử của Việt Nam nhưng đều được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả hoàn toàn không có thật.

Nội dung truyện có nhiều tình tiết vui vẻ, những màn sắc thịt độ nóng cao các bạn nhớ chuẩn bị sẵn khăn giấy nhé, main chính siêu lầy bực…

Cảnh giới tu luyện: Võ sĩ, võ sư, đại võ sư, võ tướng, 

võ vương, Võ Tôn, Võ Quân, Võ Thánh, Võ Đế, Võ Thần…. 

Luyện dươc sư: nhất phẩm tới thập phẩm. 

Yêu thú: nhất giai tới thập giai. 

…… 

Truyện có yếu tố 18+. 

Mới nhất
6 ngày trước

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!

Cùng tác giả

 Avatar

Level: 3
  208
  599
  0
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.